Kërkim
Albanian Lek
Shqip

Shipping & returns

ANULLIMET:

Nëse jeni bazuar në BE nëpërmjet Rregulloreve për Shpërndarjen në Distancë 2000 (DSRs), ju keni të drejtë të anulloni porosinë tuaj me ne, me kusht që të keni njoftim me shkrim brenda 14 ditë pune nga marrja.

Njoftimi për anulimin e kontratës sipas DSR-ve duhet të jepet duke shkruar tek: Njoftimi i Anulimit të Porosisë, Shërbimeve të Klientit ose përmes emailit tek Shërbimet e Klientit.

PERIUDHA E KTHIMIT:

Ju keni 14 ditë kohe nga marrja e porosisë suaj, për të na njoftuar për qëllimin tuaj për t'u kthyer apo shkëmbyer. Ju pastaj keni 14 ditë të tjera për kthimin e mallrave tek ne. Kthimi jashtë kësaj periudhe nuk mund të pranohet.

KUSHTET E KTHIMIT:

Të gjitha artikujt e CIMI duhet të kthehen në një gjendje të pashënuar dhe të papërdorur me paketimin origjinal duke përfshirë kartat e origjinalitetit.

Kutia e markës konsiderohet si pjesë e produktit dhe duhet të kthehet në një kuti mbrojtëse të transportit.

Çdo send që është modifikuar ose riparuar nga një shërbim i jashtëm riparimi nuk do të pranohet për një rimbursim ose shkëmbim.

METODA E KTHIMIT

Ne kërkojmë që ju të përdorni llogarinë tonë DHL Express (No :) për të kthyer ndonjë send tek ne, CIMI nuk është përgjegjës për ndonjë mall që nuk kthehet në këtë mënyrë.

Ne kërkojmë që artikujt e blerë në internet të kthehen nga i njëjti vend në të cilin janë dorëzuar.

Kjo është për të siguruar kthimin e artikujve tuaj dhe mbulohet nga shërbimi ynë i kthimit të lirë dhe te përpunohet sa më shpejt që të jetë e mundur.

Për të kthyer një artikull, ndiqni hapat e mësipërm.